MENU

Dr. habil. Petr Robejšek (1948)
mentor Realistů, politolog, ekonom, komentátor a publicista
Vystudoval sociologii a sociální psychologii na Karlově univerzitě v Praze. Po emigraci z Československa v roce 1975 studoval na Univerzitě Hamburk národní hospodářství, posléze se zde habilitoval v politických vědách. V letech 1982 až 1998 byl vědeckým pracovníkem ve vzdělávacím středisku „Dům Rissen“ (Internationales Institut für Politik und Wirtschaft, Haus Rissen – Mezinárodní institut pro politiku a hospodářství) v Hamburku. V období 1998 až 2007 byl výkonným ředitelem této instituce.
Od července 2007 působí jako nezávislý poradce pro strategické otázky. Specializuje se na analýzy a prognózy politických a ekonomických procesů. Je autorem knih a studií, publikoval stovky odborných textů v řadě periodik. Po roce 1989 přispívá i do českých médií, píše články, blogy a komentuje aktuální dění.
Byl členem správní rady think tanku INSTITUT 2080, na jehož založení se podílel. Je členem Rotary klubu.
Proč jsem Realistou:
Jsem Realistou, protože vím, že žádná ideální řešení neexistují. Přesto jsem přesvědčen o tom, že společnost lze řídit lépe než doposud. K tomu je však třeba konečně přestat přizpůsobovat společnost potřebám vládců a vládnutí a místo toho přizpůsobit metodu vládnutí potřebám lidí a reálným společenským poměrům.
Copyright © 2016, Realisté. Všechna práva vyhrazena.